Tin tức Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ ETF MAFM VN30 - Ông Huh Hong Suk